POLITYKA PLIKÓW COOKIES
SKLEPU INTERNETOWEGO MINIROLETY.PL
WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. DEFINICJE
 2. Administrator – Rafał Małkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: RAFAŁ MAŁKOWICZ DECODESIGN, ul. Feliksa Konecznego 2/70, 31-216 Kraków, NIP: 6551623591, REGON: 121289917, dane kontaktowe: tel. +48736200600, e-mail: sklep@minirolety.pl.
 3. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora. Za pośrednictwem Cookies zbierane są dane statystyczne dotyczące Strony, jak również umożliwiają one dostosowanie treści Strony do preferencji Użytkownika.
 4. Strona – strona internetowa minirolety.pl.
 5. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 6. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES
 9. Dane osobowe mogą być gromadzone na Stronie poprzez informacje zbierane i przetwarzane automatycznie podczas korzystania ze Strony, tj.:

– informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, rodzaj i język przeglądarki, dane urządzenia, rozdzielczość ekranu;

– pliki Cookies – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Stronę zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie).

 1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 2. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 3. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 4. Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:
 5. administrowania serwerem,
 6. zapewnienia świadczenia użytkownikowi określonych usług,
 7. dostosowanie Strony do potrzeb użytkowników,
 8. tworzenie analiz oglądalności Strony,
 9. zapewnienie prawidłowego działania witryn Strony w przeglądarce WWW użytkownika,
 10. ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Strony i dopasowania go do potrzeb Użytkownika,
 11. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
 12. tworzenie statystyk Strony umożliwiających poznanie oczekiwań użytkowników i rozwój Strony tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. przez analizę zapytań z wyszukiwarek).
 • SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES
 1. Zazwyczaj przeglądarki internetowe (ewentualnie inne oprogramowania służące do przeglądania sieci) domyślnie pozwalają na umieszczanie plików Cookies na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania sieci. W konsekwencji, w przypadku Strony, umożliwiają one zbieranie informacji o Użytkownikach ją odwiedzających.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe (poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies). Oznacza to, że Użytkownik może częściowo ograniczyć zapisywanie plików Cookies na jego urządzeniu lub całkowicie wyłączyć taką możliwość.
 3. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora, a wyłączenie przechowywania plików Cookies może spowodować, że niektóre funkcje Strony mogą nie działać poprawnie.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przęglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem plików Cookies (o ile dane osobowe są w danym przypadku przetwarzane) jest co do zasady art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Poprzez korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień plików Cookies Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych z wykorzystaniem plików Cookies. W określonych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w sytuacji kiedy pliki cookies są niezbędne do zaoferowania Użytkownikowi konkretnej funkcji lub usługi.
 2. Administrator w celu profilowania wykorzystuje dane uzyskane za pomocą plików cookies. Profilowanie jest procesem automatycznego przetwarzania danych osobowych dotyczących Użytkowników Strony, takich jak zainteresowania, adres zamieszkania, nr IP czy preferencje co do produktów lub usług. Prowadzony w ten sposób proces profilowania nie ma żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika.
 3. Dane zbierane przy wykorzystywaniu plików Cookies przetwarzane są do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, w szczególności poprzez zmianę preferencji Użytkownika co do wykorzystywania plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 4. Odbiorcą danych osobowych zbieranych przy wykorzystywaniu plików Cookies mogą być osoby i podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie bieżącej obsługi Strony, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne i hostingowe.
 5. Dane osobowe przetwarzane z wykorzystaniem Cookies nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na zasadach określonych w art. 15-21 RODO.
 7. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.

Umożliwienie przez Użytkownika zapisu plików Cookis na jego urządzeniu, a tym samym umożliwienie przetwarzania jego danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jednak ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora, a wyłączenie przechowywania plików Cookies może spowodować, że niektóre funkcje Strony mogą nie działać poprawnie.