POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO MINIROLETY.PL
WRAZ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych („Administrator”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z serwisu www.minirolety.pl zwanego dalej „Stroną”, jest Rafał Małkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: RAFAŁ MAŁKOWICZ DECODESIGN, ul. Feliksa Konecznego 2/70, 31-216 Kraków, NIP: 6551623591, REGON: 121289917, dane kontaktowe: tel. +48736200600, e-mail: sklep@minirolety.pl.

 1. Korzystając ze Strony użytkownik akceptuje poniższą Politykę Prywatności.
 2. Administrator przetwarzając dane osobowe użytkowników przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Stronę wraz z przetwarzanymi na nim danymi, m. in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Stosujemy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne służące ochronie przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym ich zniszczeniem, utratą, przeróbką, ujawnieniem, użyciem lub dostępem do nich. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym pracownikom oraz podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 4. W celu prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Strony, administrator zbiera od użytkownika następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, w celu umożliwienia wysłania zamówienia oraz w celu umożliwienia kontaktu z Tobą.
 • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do zawarcia umowy sprzedaży/dostawy, a także do wysyłki zamówionego towaru.
 • Nr telefonu – zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu produktu. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie, jednocześnie proponując Klientowi korzystne rozwiązanie.
 • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową około jeden, dwa razy w miesiącu.
 • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), które wykorzystywane są przez administratora sklepu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania go do Twoich indywidualnych potrzeb i publikacji treści odpowiadających Twoim zainteresowaniom. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach sklepu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie sklepu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 • Inne dane – nasz sklep przetwarza również inne dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania i rozliczenia usługi, takie jak nr NIP, firma przedsiębiorcy czy adres korespondencyjny.
 1. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe:
 • na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie Twojej zgody, w przypadku przetwarzania danych w związku z usługą newslettera, obsługą bloga i obsługą formularza kontaktowego,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej zamówionych produktów,
 • ewentualnie także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 106b i nast. ustawy o podatku od towarów i usług, w celach rozliczenia i udokumentowania Pani/Panu sprzedaży produktów,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dla wewnętrznych celów administratora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego z wykorzystaniem plików cookies, co stanowi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadniony interes Administratora związany z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby przetwarzania danych opisano w pkt 6 regulaminu.
 1. Dane osobowe osób korzystających ze Strony (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:
 • w celu obsługi zakupów dokonywanych za pośrednictwem Strony,
 • w celu utworzenia przez Użytkownika konta umożliwiającego zakupy na Stronie,
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści gromadzonych w Stronie oraz możliwości zamieszczania komentarzy na blogu,
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy,
 • w celach marketingowych Administratora – w przypadku skorzystania z newslettera polegających na kierowaniu e-mailowych powiadomień o ofertach lub treściach, które zawierają informacje handlowe,
 • w celach analitycznych i statystycznych.
 1. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji zawartej umowy sprzedaży, jej rozliczenia oraz bieżącej obsługi Strony, w szczególności: podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi rachunkowo-księgowe, a także podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 2. Dane osobowe użytkowników zabrane w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, na okres nie krótszy niż do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu wystawienia faktury VAT dokumentującej zakupienie towaru będą one przetwarzane przez okresy, o których mowa w art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz w przepisach ustaw szczególnych. Szczegółowe okresy przetwarzania danych osobowych administrator podaje w formularzach informacyjnych zgodnych z art. 13 i 14 RODO.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Użytkownikowi na zasadach przewidzianych w RODO przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • usunięcia danych,
 • przeniesienia danych do innego administratora danych,
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej szczegółowo regulują art. 15-21 RODO.

 1. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Podanie danych osobowych gromadzonych przez Administratora jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować odpowiednio: brakiem prawidłowego wyświetlania niniejszej Strony, brakiem możliwości dokonania zakupów na Stronie, brakiem możliwości złożenia zapytania przez formularz kontaktowy, brakiem możliwości dodania komentarza lub brakiem możliwości otrzymania treści marketingowych. Szczegółowe informacje w przedmiotowej kwestii administrator podaje w formularzach informacyjnych zgodnych z art. 13 i 14 RODO, przedstawianych Klientowi przy zbieraniu jego danych.
 3. Informacje i dane do kontaktu w sprawie danych osobowych: +48 736 200 600, e-mail: sklep@minirolety.pl.