Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rafał Małkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: RAFAŁ MAŁKOWICZ DECODESIGN, ul. Feliksa Konecznego 2/70, 31-216 Kraków, NIP: 6551623591, REGON: 121289917, dane kontaktowe: tel. +48736200600, e-mail: sklep@minirolety.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia Pani/Pana zapytania oraz udzielenia na nie odpowiedzi,
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi strony internetowej i poczty mailowej, w szczególności podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi hostingowe,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy lub przez okres dłuższy, jeżeli jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy. W przypadku zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe związane podane podczas wypełniania formularza kontaktowego mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz na innej podstawie prawnej niż Pani/Pana zgoda, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne,
  • Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania.